شنبه ١٠ اسفند ١٣٩٨
معاونین

معاون فنی

خلیل حسن زاده کمند

تلفن:8690 داخلی 1511

 

معاون برنامه ریزی و فناوری

محمد جعفریان باباکندی

تلفن:8690 داخلی 1500

 

معاون سرمایه انسانی و پشتیبانی

میر سیاوش اسبقی

تلفن:8690 داخلی 1462

 

سرپرست معاونت مالی و سرمایه گذاری

وحید وثوق

تلفن:8690 داخلی 1341

 

معاون شبکه فروش و توسعه بازار

صالح شیری

تلفن:8690 داخلی 1400