شنبه ١٠ اسفند ١٣٩٨
مدیران
 

مدیر امور مالی

وحید وثوق

تلفن:8690 داخلی 1361


مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات

شهروز مجیدی

تلفن:8690 داخلی 1240

مدیر بیمه های اتومبیل

امیر کهن

تلفن:8690 داخلی 1330

مدیر خسارت بیمه های اشخاص

سید محمدرضا نوربها

تلفن:8690 داخلی 1109

مدیر بیمه های مسئولیت و سرپرست مدیریت

بیمه های  باربری،کشتی و هواپیما

مصطفی آقارضی

تلفن:8690 داخلی 1180


مدیر بیمه های اتکایی و امور بین الملل

احسان همتی

تلفن:8690 داخلی 1155

مدیر بیمه های آتش سوزی

سیدمهران انوری

تلفن:8690 داخلی 1160

مدیر پشتیبانی و ساختمان

امیر شفیعی هنجنی

تلفن:8690 داخلی 1301


مدیر امور نمایندگان ، کارگزاران

 و امور شعب

ابوالفضل برخی

تلفن:8690 داخلی 1220

مدیر بیمه های مهندسی

مجید نظری

تلفن:8690 داخلی 1120

مدیر صدور بیمه های اشخاص

فروزان رادمهر

تلفن: 8690 داخلی 1105

مدیر روابط عمومی و سرپرست

مدیریت بازاریابی، فروش، تبلیغات و CRM

داود شکری

تلفن:8690 داخلی 1420

مدیر حقوقی و امور قراردادها

محسن علی میرزایی

تلفن:8690 داخلی 1540

 مدیر رسیدگی به شکایات

 و حسابرسی داخلی

سعید کلوانی

تلفن:8690 داخلی 1230

مدیر بیمه های عمر

 و سرمایه گذاری

وحید مرادی

تلفن:8690 داخلی 1280

 مدیر تحقیق و توسعه

و داده کاوی

بهروز سلیمیان

تلفن:8690 داخلی 1530

رییس مجتمع بانک بیمه

مجید زند کریمی

تلفن:8690 داخلی 1000

دبیر شورای فنی

سید علیرضا میرعابدینی

تلفن:8690 داخلی 1401

سرپرست مدیریت سرمایه گذاری

 و امور سهام

الهام کلهرپور

تلفن:8690 داخلی 1373

 

سرپرست مدیریت سرمایه انسانی

احسان فرزین آبده گاه

تلفن:8690 داخلی 1466