شنبه ١٠ اسفند ١٣٩٨
ساعات کاری واحدهای سازمان
 
دفتر مرکزی
شنبه تا چهارشنبه     7:45 تا 16:15
 پنج شنبه      7:45 تا 13:45
شعب واقع در تهران

شنبه تا سه شنبه     8:00 تا 16:00

چهارشنبه     8:00 تا 15:30

پنج شنبه      8:00 تا 12:30

شعب واقع در شهرستان

شنبه تا سه شنبه     8:00 تا 16:00

چهارشنبه     8:00 تا 15:30

پنج شنبه      8:00 تا 12:30

باجه های بیمه ای شنبه تا چهارشنبه     8:00 تا 16:00
 پنج شنبه     8:00 تا 13:00
واحدهای پرداخت خسارت واقع در تهران

شنبه تا سه شنبه     8:00 تا 16:00

چهارشنبه     8:00 تا 15:30

پنج شنبه      8:00 تا 12:30

واحدهای پرداخت خسارت واقع در شهرستان

شنبه تا سه شنبه     8:00 تا 16:00

چهارشنبه     8:00 تا 15:30

پنج شنبه      8:00 تا 12:30

تقویم
آمار بازدیدکنندگان

بازدید کنندگان این صفحه 27283 نفر

بازدید کنندگان آنلاین 2 نفر