شنبه ١٠ اسفند ١٣٩٨
بیانیه ماموریت

بيانيه ماموريت شرکت بیمه "ما "


   شرکت بیمه ”ما ”به عنوان یک بیمه گر پیشتاز و سرآمد مصمم است تا همگام با گسترش فرهنگ آینده نگری در جامعه، به نحوی خدمات خود را به کلیه مشتریان عرضه نماید که ضمن رعایت حقوق ذینفعان از جمله سهامداران، بیمه گذاران، کارکنان و نمایندگان، سایر افراد جامعه از منافع آن بهره مند شوند.

 

تقویم
آمار بازدیدکنندگان

بازدید کنندگان این صفحه 27798 نفر

بازدید کنندگان آنلاین 4 نفر