شنبه ١٠ اسفند ١٣٩٨
منشور اخلاقی بیمه

منشور اخلاقی بیمه "ما"

 

باور قلبی کلیه کارکنان و مجموعه همکاران شرکت بیمه ما (نمایندگان و کارگزاران)، اجرای اصل مشتری مداریبا رعایت عدالت و انصاف، پایبندی به مقررات، شفافیت و صداقت، حفظ کرامت انسانی و رعایت حقوق و مسولیتهای اجتماعی میباشد، لذا منشور حاضر بیانگرچارچوب اخلاقی و رفتاری "ما" میباشد.

عدالت و انصاف

*      در نظر داشتن رضایت خداوند متعال در همه حال؛

*      رفتار منصفانه با مشتریان و طرف‌های تجاری و همکاران؛

*      رعایت انصاف در قضاوتها و جلوگیری از بسط و توسعه شایعه در سازمان؛

*      پاسخگویی و رسیدگی به شکایت‌های مشتریان، زیان دیدگان و همکاران؛

*      داشتن روحیه انتقاد پذیری؛

پايبندي به مقررات

*      احترام به قوانین و مقررات و ‌تلاش براي رعایت آنها در انجام وظایف سازمانی محوله؛

*      جلوگیری از اقدامات سوء و غیر اخلاقی افراد سودجو در فرآیند واسطه گری بیمه؛

*      حفظ امنیت اطلاعات بیمهگذاران، زیان دیدگان و همکاران و عدم افشای اطلاعات آنها؛

*      جلوگیری از تضییع حقوق زیان دیدگان و بیمهگذاران در صدور بیمهنامه و پرداخت خسارت؛

شفافيت و صداقت

*      شفاف سازی اطلاعات و گزارشهابرای جلوگیری از تولید اطلاعات نادرست؛

*      ایجاد ارتباط مناسب با مشتریان و زیان دیدگان و ارایه اطلاعات صحیح و بموقع بهآنان؛

*      آگاه سازی مشتریان و زیان دیدگان از حقوق خود در صدور بیمه نامه و پرداخت خسارت؛

*      همدلی و همگرایی در انجام کلیه امور در سطح سازمان؛

حفظ كرامت انساني

*      احترام به فرهنگ، آداب، رسوم و اعتقادات کلیه ذینفعان به ویژه همکاران،مشتريان و زیان دیدگان؛

*      گشاده‌رویی در برخورد باهمکاران، بیمه‌گذاران و زیان دیدگان بدون توجه به قومیت، مذهب و ملیت افراد؛

*      اعتقاد و التزام به اخلاق حرفه‌ای ونگرش به شغل بیمه‌گری به عنوان فرصتی برای خدمت گذاری به انسانها؛

رعايت حقوق و مسوولیتهای اجتماعي

*      مشارکت در حفظ محیط زیست؛

*      احساس مسوولیت در قبال کلیه ذینفعان و تلاش جهت رعایت حقوق ایشان؛

*      احترام به حقوق مادی و معنوی رقبا؛

*      جلوگیری و مقابله با تخلفات سازمان یافته؛

*      تلاش در مصرف بهینه انرژی و منابع؛

 

تقویم
آمار بازدیدکنندگان

بازدید کنندگان این صفحه 28048 نفر

بازدید کنندگان آنلاین 8 نفر