شنبه ١٠ اسفند ١٣٩٨
بيمه اشخاص
تعریف بیمه های اشخاص 

موضوع اين بيمه نامه عبارت است از هر واقعه ناگهاني ناشي از يك عامل خارجي كه بدون قصد و اراده بيمه شده بروز كرده و منجر به جرح، نقص عضو، از كارافتادگي و يا فوت بيمه شده شود. 

 


انواع بيمه نامه حوادث

  • بيمه نامه حوادث انفرادي كامل

  • بيمه نامه حوادث انفرادي

  • بيمه نامه حوادث خانوادگي

  • بيمه نامه‌ حوادث گروهي


بيمه نامه حوادث انفرادي كامل

در اين نـوع بيمه نامه طبق درخـواست بيمه‌گـذار كليه پوشش‌هاي فوت، نقص عضـو و از كارافتادگي دائم كلي، نقص عضو و از كارافتادگي دائم و جزئي و هزينه پزشكي با سرمايه‌هاي متفاوت ارائه مي‌گردد.


بيمه نامه حوادث انفرادي

در اين بيمه نامه ، سرمايه بيمه از پیش تعیین گردیده و با مبالغ متفاوت از 50.000.000 ريال تا 200.000.000 ريال قابل ارائه مي‌باشد. در این بیمه نامه متقاضي می تواند با توجه به بودجه و نياز خود سرمايه مورد نظر را انتخاب و خريداري نمايد.


بيمه‌نامه حوادث خانواده

در اين بيمه نامه علاوه بر سرپرست خانواده به عنوان بیمه شده اصلی، همسر و فرزندان وي در طول مدت شبانه روز در داخل و خارج از كشور تحت پوشش قرار گرفته و از مزاياي بيمه نامه بهره‌مند مي‌شوند، سرمايه اين بيمه‌نامه از پیش تعیین گردیده و از 10.000.000 ريال تا 100.000.000 ريال قابل ارائه مي‌باشد كه متقاضي مي‌تواند بسته به نياز، سرمايه مورد نظر خود را انتخاب و خریداری نمايد.


انواع بيمه‌نامه حوادث گروهي

يكي از ويژگي‌هاي بيمه نامه حوادث گروهي، قابليت انطباق آن با مشاغل و فعاليت‌هاي مختلف است، بدين جهت اين بيمه نامه را مي‌توان به صورت كوتاه مدت نيز صادر نمود، مانند بيمه‌نامه‌هاي تورهاي مسافرتي كه اعتبار آن فقط براي مدت مسافرت بيمه شدگان مي‌باشد. رایج ترین بیمه نامه های حوادث گروهی به شرح زیر می باشند.

  • بيمه نامه حوادث گروهي عادي براي موسسات و سازمان‌ها

  • بيمه نامه حوادث گروهي براي تورهاي مسافرتي (سياحتي و زيارتي)

  • بيمه نامه حوادث گروهي براي دانشجويان

  • بيمه نامه حوادث گروهي براي دانش آموزان

  • بيمه نامه حوادث گروهي براي اماكن ورزشي و باشگاه‌ها

  • بيمه نامه حوادث گروهي براي مهد كودك ها


پوشش‌هاي بيمه نامه حوادث


فوت

در صورتي كه بيمه شده به علت وقوع يكي از حوادث مشمول بيمه فوت نمايد، شركت ” بيمه ما “ متعهد است سرمايه بيمه را طبق شرايط مندرج در بيمه نامه به ذينفع بپردازد.


نقص عضو و ازكار افتادگي دائم وكلي

در صورتي كه بيمه شده به علت وقوع يكي از حوادث مشمول بيمه دچار نقص عضو و يا از كارافتادگي دائم و كلي شود شركت بيمه ”ما“ متعهد است معادل100 % سرمايه بيمه را به بيمه شده بپردازد. مواردي كه نقص عضو و يا از كارافتادگي دائم و كلي محسوب مي‌شوند در شرايط عمومي بيمه نامه حوادث درج گرديده است.


نقص عضو و از كارافتادگي دائم و جزئي

در صورتي كه بيمه شده به علت وقوع يكي از حوادث مشمول بيمه، دچار نقص عضو و از كارافتادگي دائم و جزئي شود شركت بيمه”ما“ متعهد است معادل درصدي از سرمايه بيمه را به بيمه شده بپردازد. ميزان حداكثر غرامت تعيين شده براي هر عضو بدن در جدولي در شرايط عمومي بیمه نامه حوادث درج گرديده است.


هزينه پزشكي

در صورتي كه بيمه شده به علت وقوع يكي از حوادث مشمول بيمه مصدوم شود شركت” بيمه ما “ متعهد است هزينه‌هاي درمان وي را بپردازد. هزينه‌هاي پزشكي قابل پرداخت توسط شركت ” بيمه ما “عبارت است از مبلغ مندرج در صورتحساب درماني بيمه شده و يا حداكثر هزينه پزشكي مورد تعهد بيمه گر، هر كدام كمتر باشد.


موارد تأثيرگذار در نرخ و شرايط بيمه نامه حوادث

مهمترين عامل در تعيين نرخ و شرايط بيمه نامه، شغل متقاضي بيمه نامه مي‌باشد. از ديگر عوامل مؤثر در تعيين نرخ و شرايط بيمه نامه اموري است كه متقاضي بيمه به طور مستمر به آنها مي‌پردازد، مانند استفاده از موتورسیکلت برای ایاب و ذهاب.

تقویم
آمار بازدیدکنندگان

بازدید کنندگان این صفحه 35276 نفر

بازدید کنندگان آنلاین 16 نفر