شنبه ١٠ اسفند ١٣٩٨
خدمات بیمه‌ای

شركت هاي بيمه، براي بسياري از خسارتهايي كه ممكن است به مال و جان اشخاص وارد شود، پوشش بيمه اي پيش بيني كرده اند. بر اساس اينكه موضوع بيمه (بيمه شونده)، مال باشد يا جسم وجان، و يا مسئوليت يك شخص، پوشش هاي بيمه اي به 3 گروه تقسيم مي شوند.

بنابراين، پوشش هاي بيمه اي را بر اساس اينكه «چه چيزي» را بيمه مي كنند، در سه گروه بيمه هاي اموال و اشياء ، بيمه هاي اشخاص ، و بيمه هاي مسئوليت، تقسيم بندي مي شوند.

در بيمه هاي اموال آنچه مورد بيمه قرار مي گيرد، مال و دارايي مادي است. در بيمه هاي اشخاص، جسم و جان شخص و در بيمه هاي مسئوليت، مسئوليت مدني شخص در قبال خسارتي كه به ديگران وارد مي كند، بيمه مي شود.

تقویم
آمار بازدیدکنندگان

بازدید کنندگان این صفحه 398764 نفر

بازدید کنندگان آنلاین 3 نفر