بخش اول: معرفی موسسه بیمه، برنامه کسب و کار و عملکرد آن

عنوان  شماره فرم
اقامتگاه، سایر مشخصات ثبتی و اساسنامه شرکت 1-1
ترکیب سهام داران شرکت و مشخصات سهام داران بیش از یک درصد 1-2
ساختار سازمانی شرکت مشتمل بر نمودار تشکیلات سازمانی 1-3
مشخصات مدیران شرکت 1-4
مشخصات هیات مدیره 1-5
تعداد کارکنان و ترکیب سنی، تجربی و تحصیلی آنها 1-6
چشم انداز، ماموریت و اهداف راهبردی شرکت 1-7
عملکرد بیمه گری مستقیم و اتکایی به تفکیک رشته های بیمه ای 1-8
عملکرد طرح‏های بیمه ای جدید دارای مجوز از بیمه مرکزی به همراه نرخ و شرایط مورد عمل در هر یک از آنها 1-9
اطلاعات مربوط به شعب و مراکز پرداخت خسارت 1-10
اطلاعات مربوط به نمایندگان فعال، تعلیق یا لغو پروانه شده شرکت 1-11
خلاصه اطلاعات کارگزاران و ارزیابان خسارت بیمه ای 1-12

 

بخش دوم: راهبری شرکتی در موسسه بیمه

عنوان  شماره فرم
سیستم کنترل داخلی و حسابرسی داخلی شرکت 1-2
شرح وظایف و سطح سازمانی اکچوئر شرکت  و نحوه انجام وظایف توسط آنها 2-2
گزارش سالانه هیات مدیره به مجمع عمومی 2-3
معاملات غیربیمه ­ای اعضای هیات مدیره و مدیرعامل با مؤسسه بیمه یا با شرکت­ها 2-4
سیاست­ های اعطای پاداش و جبران خدمات اعضای هیات مدیره 2-5
سیاست­ های تقسیم سود به سهامداران 2-6
ورود یا خروج شرکت  از بورس و یا تغییر وضعیت سهام آن در بورس 2-7

 

بخش سوم: مدیریت ریسک و توانگری مالی موسسه بیمه

عنوان  شماره فرم
ساختار سازمانی واحد مدیریت ریسک 1-3
وضعیت ریسک های شرکت و نحوه مدیریت آن ها 3-2
نسبت توانگری مالی مورد تایید بیمه مرکزی 3-3
برنامه­ های شرکت برای افزایش سرمایه و تغییر در میزان سرمایه 3-4
اطلاعات انواع اوراق مشارکت، صکوک و یا سایر اوراق بهادار در صورت انتشار 3-5
درصد تملک سهام سایر مؤسسات بیمه داخلی یا خارجی 3-6

 

بخش چهارم: وضعیت و عملکرد مالی موسسه بیمه

عنوان  شماره فرم
صورت‌های مالی به همراه یادداشت‌های توضیحی و صورت های مالی تلفیقی حسب مورد 1-4
نسبت های عملیاتی و مالی با اهمیت دوره سه ساله آخر فعالیت شرکت 4-2
تراز مشارکت در منافع بیمه گذاران بیمه های زندگی 4-3