منشور اخلاقی بیمه "ما"

باور قلبی کلیه کارکنان و مجموعه همکاران شرکت بیمه ما (نمایندگان و کارگزاران)، اجرای اصل مشتری مداری با رعایت عدالت و انصاف، پایبندی به مقررات، شفافیت و صداقت، حفظ کرامت انسانی و رعایت حقوق و مسولیتهای اجتماعی میباشد، لذا منشور حاضر بیانگر چارچوب اخلاقی و رفتاری "ما" میباشد.

 

عدالت و انصاف

 • در نظر داشتن رضایت خداوند متعال در همه حال؛
 • رفتار منصفانه با مشتریان و طرف‌های تجاری و همکاران؛
 • رعایت انصاف در قضاوتها و جلوگیری از بسط و توسعه شایعه در سازمان؛
 • پاسخگویی و رسیدگی به شکایت‌های مشتریان، زیان دیدگان و همکاران؛
 • داشتن روحیه انتقاد پذیری؛

 

پايبندي به مقررات

 • احترام به قوانین و مقررات و ‌تلاش براي رعایت آنها در انجام وظایف سازمانی محوله؛
 • جلوگیری از اقدامات سوء و غیر اخلاقی افراد سودجو در فرآیند واسطه گری بیمه؛
 • حفظ امنیت اطلاعات بیمهگذاران، زیان دیدگان و همکاران و عدم افشای اطلاعات آنها
 • جلوگیری از تضییع حقوق زیان دیدگان و بیمهگذاران در صدور بیمهنامه و پرداخت خسارت؛

 

شفافيت و صداقت

 • شفاف سازی اطلاعات و گزارشهابرای جلوگیری از تولید اطلاعات نادرست؛
 • ایجاد ارتباط مناسب با مشتریان و زیان دیدگان و ارایه اطلاعات صحیح و بموقع به آنان؛
 • آگاه سازی مشتریان و زیان دیدگان از حقوق خود در صدور بیمه نامه و پرداخت خسارت؛
 • همدلی و همگرایی در انجام کلیه امور در سطح سازمان؛

 

حفظ كرامت انساني

 • احترام به فرهنگ، آداب، رسوم و اعتقادات کلیه ذینفعان به ویژه همکاران،مشتريان و زیان دیدگان؛
 • گشاده‌رویی در برخورد باهمکاران، بیمه‌گذاران و زیان دیدگان بدون توجه به قومیت، مذهب و ملیت افراد؛
 • اعتقاد و التزام به اخلاق حرفه‌ای ونگرش به شغل بیمه‌گری به عنوان فرصتی برای خدمت گذاری به انسانها؛

 

رعايت حقوق و مسوولیتهای اجتماعي

 • مشارکت در حفظ محیط زیست؛
 • احساس مسوولیت در قبال کلیه ذینفعان و تلاش جهت رعایت حقوق ایشان؛
 • احترام به حقوق مادی و معنوی رقبا؛
 • جلوگیری و مقابله با تخلفات سازمان یافته؛
 • تلاش در مصرف بهینه انرژی و منابع؛