مدارک لازم جهت دریافت معرفی نامه: 

 

  • مدرک شناسایی عکس دار معتبر (کارت ملی یا شناسنامه)
  • تصویر دفترچه بیمه پایه بیمار
  • اصل شناسنامه فرزندان مونث بالای 15 سال و مطلقه
  • گواهی اشتغال به تحصیل برای فرزندان مذکر بالای 22 سال حداکثر تا سن 25 سال تمام (26 سال برای دانشجوی دکتری)
  • گواهی پزشک معالج مبنی بر نوع بیماری یا عمل جراحی مورد نیاز