جایزه ملی مدیریت منابع انسانی

جایزه ملی مدیریت مالی ایران

تقدیر معاون رییس جمهور از بیمه "ما"

روابط عمومی برتر در حوزه تبلیغات، ارتباطات داخلی و خلاقیت و نوآوری

جایزه ملی مدیریت مالی ایران

مسئولیت اجتماعی مدیریت

مدیر ارشد تعالی گر ارتباطی

لوح سپاس روابط عمومی برتر

انجمن حسابرسان داخلی

جایزه ملی مدیریت مالی ایران

جایزه استاندارد 34000

کیش اینوکس

ارزیابی انفورماتیک

روابط عمومی برتر صنعت بیمه

روابط عمومی برتر

جایزه ملی مدیریت مالی ایران

منا

روابط عمومی برتر

روابط عمومی برتر

تعالی ارتباطات، بازاریابی و برندینگ

جایزه ملی محیط زیست

روابط عمومی برتر

تندیس سیمین جازه مدیریت مالی ایران

جایزه ملی مدیریت مالی ایران

جایزه ملی مدیریت مالی ایران

جایزه ملی مدیرت مالی ایران

نشان برنزین مسئولیت اجتماعی ایران

گواهینامه مدیریت ریسک

نشان استقامت ملی

ایزو 9001

برند محبوب

حمایت از حقوق مصرف کنندگان

اجلاس مشترک توسعه کیفیت

شرکت برتر از نطر رشد سریع

بورس اوراق بهادار

جایزه مدیریت سلامت اداری

جایزه ملی مدیریت مالی ایران

گواهینامه ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان

ایزو 10668

اکوایت

اجلاس اکوایت

جایزه مدیریت سلامت اداری

جایزه ملی مدیریت مالی ایران

جهادگران اقتصاد ملی