گام شماره 1
شرایط کلی اخذ نمایندگی بیمه زندگی: شرکت بیمه "ما" در نظر دارد جهت تکمیل و گسترش شبکه فروش خود از متقاضیان واجد شرایط جهت عرضه خدمات بیمه ای و فروش حرفه ای بیمه زندگی پس از مصاحبه و موفقیت در دوره آموزشی مربوطه ، دعوت به همکاری نماید، لذا در صورتی که حائز شرایط آئین نامه 96 بیمه مرکزی ج.ا.ا ( نمایندگی فروش بیمه های زندگی ) می باشید لطفا ضمن مطالعه توضیحات، فرم درخواست نمایندگی آیین نامه 96 را تکمیل فرمایید.
متقاضی محترم اخذ مجوز نمایندگی فروش بیمه زندگی لطفا به موارد ذیل توجه گردد:
1- لطفا در بخش مشخصات تحصیلی صرفا اطلاعات مربوط به دوره های تحصیلی درج گردد که مدرک تحصیلی آن دریافت شده است.
2- متقاضی کد نمایندگی 96 می بایست فاقد هر گونه کد نمایندگی از شرکت بیمه " ما " و سایر شرکت های بیمه ای باشد.
3- نمایندگان بیمه ، دلالان رسمی بیمه و مدیران و کارکنان آنها و نیز کارکنان و مدیران شرکتهای بیمه و بیمه مرکزی ج.ا.ا نمی توانند تحت عنوان نماینده فروش عمر فعالیت نمایند.
4- اعطای کد صرفا در صورت طی دوره های آموزش نظری و عملی مورد تائید بیمه مرکزی ایران و اخذ گواهی نامه مربوطه مقدور می باشد.
گام شماره 2