گام شماره 1
شرایط کلی اخذ نمایندگی بر اساس آئین نامه 75 بیمه مرکزی:
1- متقاضیانی که طبق ماده 4 و 5 آئین نامه 75 نمایندگی، مصوب شورای عالی بیمه و تبصره های مربوطه دارای شرایط لازم و سابقه کار کافی می باشند، می توانند فرم درخواست نمایندگی را تکمیل و ارسال نمایند.
2- جهت انجام مصاحبه حداکثر 3 مرتبه با متقاضیان تماس حاصل خواهد شد، به این منظور عدم پاسخگویی به شماره های تماس به منزله انصراف تلقی خواهد شد.
3- در زمان مراجعه برای مصاحبه ارائه مدارک ذیل الزامی است:
• 1 قطعه عکس 4*3
• کپی شناسنامه
• کپی کارت پایان خدمت یا معافیت (پشت و رو)
• کپی از اصل آخرین مدرک تحصیلی.
• کپی کارت ملی (پشت و رو)
• گواهی آموزش و آزمون آداب ( در صورت طی دوره و قبولی در آزمون )
نکته 1: گواهی سابقه کار بیمه ای باید توسط مدیریت امور نمایندگان و کارگزاران شرکتهای بیمه ای صادر شده باشد.
نکته 2: (ماده 13 آئین نامه 75 نمایندگی بیمه) شغل نماینده باید انحصارا ارائه خدمات بیمه ای در محدوده قرارداد مربوطه باشد و دو شغله بودن نماینده به هیچ عنوان پذیرفته نخواهد بود و امکان اشتغال همزمان به شغل دیگر اعم از دولتی و خصوص (قراردادی، رسمی و ساعتی) در هنگام عقد قرارداد وجود ندارد.
نکته 3: در صورت اخذ گواهی آموزشی و قبولی در آزمون آداب و پس از طی دوره کارورزی و بازاریابی آزمایشی، محل مورد نظر جهت تاسیس دفتر بیمه توسط متقاضیان معرفی می گردد که دفتر معرفی شده می بایست منحصرا مربوطه به فعالیت نمایندگی، مستقل و متناسب با این فعالیت و استانداردهای مد نظر شرکت بیمه " ما" به متراژ حداقل ۱۵ مترمربع جهت مغازه و ۳۰ متر مربع جهت دفتر اداری باشد و صرفا با تائید کتبی شرکت بیمه "ما" انعقاد قرارداد دفتر نمایندگی و تغییر مکان مجاز خواهد بود و نصب تابلو متحدالشکل الزامی است. 3.1- انعقاد قرارداد همکاری پس از تایید دفتر و ارائه تضامین لازم توسط متقاضی انجام خواهد شد.
نکته 4: تعهد می نمایید که فاقد هر گونه کد نمایندگی از شرکت بیمه " ما " و سایر شرکتها می باشید.
4- متقاضی محترم لطفا دقت لازم در تکمیل اطلاعات مندرج در فرم صورت پذیرد، اطلاعات ناقص و ناصحیح قبل از بررسی از سایت شرکت بیمه "ما" حذف خواهد شد.
بیمه ما در پذیرش یا عدم پذیرش افراد مختار بوده و تکمیل فرم تقاضای نمایندگی و ارائه گواهینامه طی دوره آموزشی و قبولی در آزمون هیچگونه مسئولیت را جهت اعطای نمایندگی برای این شرکت ایجاد نمی نماید و تا زمان اخذ کد نمایندگی در هر مرحله، (عدم موفقیت متقاضی در مصاحبه، بازاریابی آزمایشی و گرفتن استعلام های لازم و ...) قبل از عقد قرارداد و اخذ کد نمایندگی محق به عدم پذیرش متقاضی می باشد.
گام شماره 2
گواهینامه های مورد نیاز: (در صورت وجود گواهینامه دوره های آموزشی و قبولی در آزمون بدو ورود تصویر گواهی اطلاعات مربوطه را تکمیل نمایید)
مشخصات فردی:
امکانات مالی مناسب جهت خرید یا اجاره دفتر اداری و یا تجاری در محل مناسب را:
گام شماره 3
مشخصات تحصیلی:
سابقه شغلی - نام سازمان:
معرف (حداقل مدت آشنایی 8 سال) ثبت دو نفر الزامی می باشد.
سوالات:
1- در صورتی که مهارت، تخصص یا سابقه با بیمه دارید که در صفحات قبل ذکر نشده اشاره فرمائید:
2- نحوه آشنایی با شرکت بیمه "ما":
3- در صورتی که داری نسبت سببی یا نسبی با یکی از نمایندگان و یا کارکنان بیمه "ما" می باشید، ذکر فرمایید:
4. دلایل درخواست نمایندگی