بيانيه ماموريت شرکت بیمه "ما ":

 

شرکت بیمه ”ما ”به عنوان یک بیمه گر پیشتاز و سرآمد مصمم است تا همگام با گسترش فرهنگ آینده نگری در جامعه، به نحوی خدمات خود را به کلیه مشتریان عرضه نماید که ضمن رعایت حقوق ذینفعان از جمله سهامداران، بیمه گذاران، کارکنان و نمایندگان، سایر افراد جامعه از منافع آن بهره مند شوند.

 

        بیانیه چشم انداز شرکت بیمه "ما ":

 

”برترین انتخاب از نظر سهامداران، بیمه‌گذاران، کارکنان و شبکه فروش با رعایت سلامت، شفافیت مالی و اصول حرفه‌ای بیمه‌گری“

 

اهداف شرکت بیمه "ما" :

ايجاد تركيب بهينه پرتفوي بيمه اي با توجه به ظرفيتها و امكانات سهامداران و وضعيت صنعت بيمه كشور، قرار گرفتن در بين سه شركت تراز اول در بخش غيردولتي صنعت بيمه كشور به لحاظ حجم حق بيمه هاي توليدي در سه سال اول فعاليت،حفظ مشتريان اهم از خرد و كلان از طريق ارائه مطلوب و مناسب خدمات بيمه اي در فرآيند سه گانه توليد، فروش و خدمات پس از فروش