بیمه مهندسی

امروزه با گسترش فعالیت های صنعتی ، عمرانی و طرح های ساختمانی و افزایش احتمال خطرات پیش بینی نشده و وقوع خسارت های بزرگ به سرمایه های کلان ، نیاز به پوشش بیمه ای بیش از پیش احساس می شود. در این راستا بیمه های مهندسی از جمله رشته های مورد توجه صاحبان صنایع و سرمایه در بازارهای جهانی محسوب می شود که با توجه به کاربردهای گوناگون آن از تنوع زیادی برخوردار هستند. بیمه های مهندسی اصولاً خسارت فیزیکی ناگهانی و غیر قابل پیش بینی را در طول مدت بیمه جبران می نماید. ین نوع بیمه به دو دسته کلی تقسیم می شود: بيمه‌نامه‌هايي كه براي دوره عمليات ساخت و نصب صادر مي‌شوند. بيمه‌نامه‌هايي كه براي دوره بهره‌برداري صادر مي‌شوند.

 

فرانشیز در بیمه‌های مهندسی: 

 

فرانشیز در بیمه‌های مهندسی معمولاً به اشکال زیر تعیین می گردد:

 الف) برای بیمه‌های دوره احداث (تمام خطر پیمانکاران و تمام خطر نصب) و گاهی نیز برای بیمه ریسک های تکمیل شده ساختمانی

 • حوادث طبیعی 10 یا 15% هر خسارت حداقل .......... ریال در هر حادثه
 • سایر حوادث 10 یا 15% هر خسارت حداقل .......... ریال در هر حادثه
 • ثالث مالی 20% هر خسارت حداقل .......... ریال در هر حادثه

ب) برای بیمه‌های دوره بهره‌برداری (سایر بیمه‌های مهندسی)

 • خسارت مادی 10% هر خسارت حداقل .......... ریال در هر حادثه

    .تذکر: خسارت کلی در هنگامی است که کل سرمایه مورد بیمه از بین رفته یا هزینه نجات و یا تعمیرات آن معادل یا بیشتر از 70% سرمایه مورد بیمه گردد

ج) در بعضی از بیمه‌های دوره بهره‌برداری، یک فرانشیز زمانی نیز وجود دارد که در جای خود توضیح داده خواهد شد

 

کلوزها در بیمه های مهندسی:

کلوزهای موجود در بیمه های مهندسی را می توان به چهار نوع تقسیم بندی نمود:

1) کلوزهای افزایش دهنده پوشش (همراه با افزایش حق بیمه) مانند:

 • کلوز 001 (پوشش خرابکاری گروهی)
 • کلوز 003 یا 004 (پوشش دوره نگهداری ساده یا گسترده)
 • کلوز 006 (پوشش هزینه اضافهکاری، کار در شب، کار در تعطیلات رسمی و حمل سریع)
 • و ...

2) کلوزهای کاهش دهنده پوشش (همراه با کاهش حق بیمه) مانند:

 • کلوز 009 (استثناء زلزله)
 • کلوز 010  (استثناء سیل و طغیان آب)
 • کلوز 012 (استثناء طوفان و باد)
 • و ...

3) کلوزهای محدود کننده پوشش (افزایش حدود موجب افزایش حق بیمه خواهد شد) مانند:

 • کلوز 005 (حد جدول زمان بندی)
 • کلوز 109 (حد دپوی مصالح پای کار)
 • کلوز 217 (حد کانال روباز)
 • و ...

4) کلوزهای شرط گذارنده برای پوشش (برداشتن شروط موجب افزایش حق بیمه خواهد شد) مانند:

 • کلوز 008 (الزام مربوط به سازههای واقع در مناطق زلزلهخیز)
 • کلوز 107 (الزام مربوط به کمپها و انبارها)
 • کلوز 206 (شرایط ویژه مربوط به تجهیزات اطفای حریق)
 • و ...

 

فرق کلوزهای دوره نگهداری ساده و گسترده (003 و 004):

در کلوز 003 (دوره نگهداری ساده) فقط خسارت های ناشی از عملکرد بیمهگذار در دوره نگهداری به منظور انجام تعهدات خود جهت رفع نواقص کار، تحت پوشش است ولی در کلوز 004 (دوره نگهداری گسترده) علاوه بر موارد فوق خسارت هایی که منشأ آن به دوره احداث برگشته ولی در دوره نگهداری بروز کرده است نیز تحت پوشش می‌باشد.

اطلاعات مورد نیاز برای ارائه نرخ تقریبی بیمه مهندسی پروژههای در دست احداث به پیمانکاران شرکت کننده در مناقصه اجرای پروژهها (6 میم)، به شرح زیر می باشد:

1) موضوع پروژه

2) محل اجرای پروژه

3) مبلغ پروژه

4) مدت پروژه

5) مالک پروژه (کارفرما)

6) مجری پروژه (پیمانکار)

 

انواع خطر یا حادثه: 

1. خطرات طبیعی: خطراتی است که انسان در بوجود آمدن آن نقشی ندارد مانند سیل، زلزله، طوفان، طغیان آب، باران، برف، آتشفشان و ...

2. سایر خطرات: خطراتی است که انسان در بوجود آمدن آن مؤثر است مانند انفجار، آتش سوزی، سرقت، خرابکاری، سقوط، تصادم، ریزش و ...

 

مدارک لازم برای ارائه نرخ و شرایط در بیمه تمام خطر پیمانکاران:

1) کپی قرارداد یا موافقت نامه (Contract)

2) کپی جدول زمان بندی اجرای پروژه (Time Table)

3) کپی نقشه محل یا مسیر پروژه (Site Plan or General Lay Out)

4) پرسشنامه تکمیل شده با مهر و امضای بیمه گذار

 

مدارک لازم برای ارائه نرخ و شرایط در بیمه تمام خطر نصب:

1) کپی قرارداد یا موافقت نامه

2) کپی جدول زمان بندی اجرای پروژه

3) کپی نقشه محل یا مسیر پروژه

4) پرسشنامه تکمیل شده با مهر و امضای بیمه گذار

5) لیست اقلام مورد نصب با مشخصات، تعداد و ارزش جایگزینیشان با احتساب حقوق و عوارض گمرکی و هزینه حمل درصورت وجود

 


محصولات دیگر ما