بیمه باربری، کشتی و هواپیما

 

بیمه باربری : 

بيمه باربري نوعي بيمه حمل و نقل كالا (از طريق زميني، هوايي و دريايي) مي‌باشد كه به موجب آن يك طرف بيمه‌گر تعهد مي‌نمايد در ازاي پرداخت وجوهي كه از طرف ديگر (بيمه‌گذار) دريافت مي‌كند در صورت بروز حادثه در جريان حمل كالا از نقطه‌اي به نقطه ديگر، خسارت وارده را طبق شرايط و مندرجات بيمه نامه جبران نموده و يا وجه معيني را بپردازد.

 

تعاريف مرتبط به بيمه باربري: 

اهداف بيمه نامه: 

بيمه نامه باربري، زيان هاي مالي كالاهاي تجاري را در صورت تحقق خطرات مرتبط حمل و نقل ( دريايي، هوايي، زميني ) مورد پوشش قرار مي‌دهد و هدف از آن حفظ منافع صاحبان كالا، تجار، وارد كنندگان و در نهايت حفظ منافع ملي است.

وسيله حمل: 

وسيله حمل از موارد بسيار مهم در بيمه‌هاي باربري است كه معمولاً به كشتي، هواپيما، كاميون، قطار و .... يا تركيبي از آنها اطلاق می شود.

مورد بيمه: 

كالايي است كه مشخصات دقيق آن از نظر وزن، تعداد، كيفيت، ماهيت، و ... با استفاده از اطلاعات مندرج در پروفر‌ما در بيمه‌نامه درج مي‌شود.

پارت شيپمنت (PART SHIPMENT): 

پارت شيپمنت يا حمل به دفعات، يعني فروشندگان كالا قادر خواهند بود كالا را در چندين مرحله تحويل خريدار نمايند، به عبارت ديگر كالا در چندين مرحله يا پارت حمل مي‌گردد.

ترانس شيپمنت (TRANSSHPMENT): 

به انتقال كالا از روي يك وسيله حمل به روي وسيله حمل ديگر گفته مي‌شود به عبارت ديگر حمل كالا ممكن است با چندين وسيله حمل صورت گيرد.

خسارت كلي (total loss): 

اين بيمه‌نامه خسارت مستقيم ناشي از آتش سوزي و يا غرق وسيله نقليه كه منجر به از بين رفتن كل محموله در يك مرحله مي‌باشد را تحت پوشش قرار مي‌دهد. تلف كلي مي‌تواند واقعي يا فرضي باشد. تلف كلي واقعي زماني تحقق مي‌يابد كه مورد بيمه كاملاً از بين رفته و يا از تصرف بيمه گذار خارج شود. تلف كلي فرضي در صورتي است كه هزينه نجات و تعمير مورد بيمه خسارت ديده از ارزش واقعي مورد بيمه بيشتر شود.

 

بيمه‌نامه باربري وارداتي: 

كالاهايي كه توسط اشخاص حقيقي و حقوقي از كشورهاي خارجي خريداري مي‌گردند ، به صورت خريدهاي براتي، بدون انتقال ارز و يا از طريق اعتبارات اسنادي انجام مي‌گيرند، كه با توجه به قوانين جاري خريد اين نوع بيمه نامه براي وارد كنندگان اجباري مي‌باشد. بيمه نامه مذكور، خطراتي كه كالاهاي خريداري شده توسط وارد كنندگان ايراني از كشورهاي مختلف جهان را تهديد مي‌كنند مورد پوشش قرار مي‌دهد كه اين پوشش از كشور مبداء تا مقصد مي‌باشد.

 

بيمه نامه باربري صادراتي:

كالاهايي كه از ايران به مقصد كشورهاي خارجي حمل مي‌گردد، بر اساس انواع شرايط فروش نياز به بيمه نامه صادراتي دارند. به موجب اين بيمه نامه كالاي صادر شده از كشور ايران تا كشور مقصد تحت پوشش قرار مي‌گيرد.

 

بيمه نامه باربري داخلي:

كليه توليدات و محمولاتي كه توسط توليد كنندگان و تجار در محدوده جغرافيايي كشور ايران جابجا مي‌شوند توسط اين بيمه‌نامه تحت پوشش قرار مي‌گيرند

 

بيمه نامه باربري ترانزيت: 

مبدأ و مقصد برخي از حمل‌ها در خارج از مرزهاي ايران بوده و كشور ايران تنها در مسير حمل قرار داشته و فقط كالا در محدوده كشور ايران حمل مي‌گردد.

 

 شرايط بيمه حمل و نقل كالا براي پوشش باربري خارجي: 

پوشش خطر بيمه شده كالا در شرايط C

 • آتش سوزي يا انفجار

 • به گل نشستن و زمين گير شدن، برخورد با كف دريا، غرق يا واژگون شدن كشتي يا شناور

 • واژگون شدن يا از ريل خارج شدن وسيله حمل زميني

 • تصادف يا برخورد كشتي با شناور يا وسيله حمل ديگر با هر جسم خارجي به غير از آب

 • تخليه كالا در بندر اضطراري

 • فدا كردن كالا در جريان خسارت عمومي

 • به دريا انداختن كالا جهت سبك سازي كشتي

 • زيان همگاني و هزينه‌هاي نجات

 • مسئوليت مشترك در تصادف

 

پوشش خطرات بيمه شده كالا در شرايط B

 • كليه خطرهاي بيمه شده در شرايط C و همچنين خطرهاي زير، در شرايط B تحت پوشش قرار مي‌گيرند

 • زلزله، آتش فشان، صاعقه، به دريا افتادن كالا از روي عرشه كشتي

 • واژگون شدن يا از ريل خارج شدن وسيله حمل زميني

 • ورود آب دريا، درياچه، رودخانه به كشتي، شناور، وسيله، كانتینر يا انباركالا

 • تلف كلي هر بسته كامل از كالا حين بارگيري يا تخليه از كشتي يا شناور

 

پوشش خطرهاي بيمه شده كالا در شرايط A

كاملترين نوع پوشش بيمه‌اي، شرايط A است در اين پوشش تقريباً كليه خطرات احتمالي در جريان حمل تحت پوشش بيمه گران قرار خواهد گرفت. به جز استثنائاتي كه به برخي از آنها در ادامه اشاره مي‌گردد.

 

استثنائات در شرايط A - B- C

 • تلف، آسيب و يا هزينه ناشي از سوء عمل ارادي بيمه گذار

 • نشست و ريزش عادي، كسر عادي وزن يا حجم و يا فرسودگي و پوسيدگي عادي مورد بيمه

 • تلف، آسيب يا هزينه ناشي از كافي نبودن يا نامناسب بودن بسته بندي يا آماده‌سازي مورد بيمه براي حمل (بسته‌بندي) مندرج که شامل بارچيني در كانتينر و ليفت وان نيز مي‌شود. به شرط اينكه چنين عملي قبل از شروع بيمه كالا به وسيله بيمه گذار يا كاركنان وي انجام شده باشد.

 • تلف، آسيب يا هزينه ناشي از عيب ذاتي با ماهيت مورد بيمه

 • تلف، آسيب يا هزينه‌اي كه علت اساسي آن تاخير باشد، حتي اگر اين تأخير ناشي از خطرهاي بيمه شده صورت پذيرد (به استثناء هزينه‌هاي قابل پرداخت در خسارت همگاني)

 • تلف، آسيب يا هزينه ناشي از ورشكستگي يا اعسار مالكان، مديران و اجاره‌كنندگان يا گردانندگان كشتي و يا قصور در انجام تعهدات مالي از طرف آنها

 • تلف، آسيب يا هزينه ناشي از كاربرد هر نوع سلاح جنگي كه با انرژي اتمي يا شكست، تركيب هسته‌اي و يا واكنش مشابه ديگري با نيرو و يا ماده راديواكتيو عمل نمايد.

 

مواردي كه به هيچ وجه تحت پوشش قرار نمي‌گيرد

 • آسيب يا هزينه‌هاي ناشي از عدم قابليت دريا نوردي كشتي

 • نامناسب بودن كشتي، وسيله حمل، كانتينر و ... مشروط به اينكه بيمه‌گذار و كاركنان از اين موضوع اطلاع داشته باشند.

 • از بين رفتن كالا، آسيب ديدگي يا هزينه ناشي از جنگ، جنگ داخلي، بلوا و ...

 • توقيف، ضبط، مصادره، تصرف و يا اثرات ناشي از اين امور

 • آسيب يا هزینه‌هاي ناشي از عمل اعتصاب كنندگان، جلوگيري از ورود كارگران

 

 
 
 
بیمه هواپیما : 
 
 

امروزه هواپيما يكي از وسایل حمل و نقل آسان و سريع بين شهري و بين‌المللي است كه در حمل و نقل مسافران و كالا نقش‌آفرين است. خطرات ناشي از استفاده اين وسيله نقليه بسيار پرهزينه و سنگين است.

بيمه” ما “ با بيمه‌گرهاي ديگر به صورت اتكايي اين خطرات را تحت پوشش قرار داده و جبران خسارت مي‌كند.

 

مدت بیمه بدنه:  مدت بیمه بدنه یک سال است كه می‌تواند کمتر نيز باشد و براساس توافق بیمه گـر و بیمه‌گـذار تعيين مي‌ شود.

تعهدات بیمه‌گر در بیمه بدنه:

بدنه هواپیما، تعمیر، تعویض و جایگزینی قسمت های آسیب دیده ناشی از تحقق خطر در بیمه را شامل می شود.

خسارت کلی:

تعهد بیمه گر به طور کلی به چند صورت است که یا تهیه هواپیمای دیگر از همان نوع در وضعیت و شرایط مشابه است که از نظر سن و استهلاک و دیگر موارد یکسان باشد یا پرداخت مبلغی است که بیمه‌گذار بتواند هواپیمای مشابه را از بازار خریداری كند و یا توافقات دیگری بین بیمه‌گذار و بیمه‌گر انجام می‌شود.

تأمين خسارت جزيی:

تعمیر، تعویض و جایگزین‌های قسمت های آسیب دیده و سایر خسارت جزیی را شامل می شود.

 

انواع بیمه هوایی:

 • بیمه فقط خسارت کلی

 • بیمه ریسک های روی زمین

 • بیمه قطعات یدکی

 • بیمه از دست دادن منافع

 • بیمه عدم النفع

 • بیمه مسئولیت هواپیما

 

بیمه مسئولیت هواپیما:

 • مسئولیت بیمه گـذار در برابر مسافران، اشخاص ثالث، موسسات حمل و نقل و صاحبان کالا که خسارت و زیان وارد در تاخیر و تحویل را نیز شامل می‌شود، بر عهده دارد.

 • مسئولیت مالکان و بهره برداران فرودگاه‌ها، باند فرودگاه، نقل و انتقال چمدان و بار مسافران، سر خوردن مسافر در محوطه لغزنده فرودگاه ، انفجار هواپیما هنگام سوخت گیری، تهیه و تأمین غذا، تأخیر، مسمومیت غذایی، مسئولیت ناشی از استفاده از وسایل نقلیه موتوری (سواری، اتوبوس وکامیون که در محوطه فرودگاه تردد می‌كنند) را تحت پوشش قرار می دهد.

 • مسئولیت هواپیما در آشیانه و تعمیرگاه، پارک هواپیما در آشیانه، ریزش و خرابی آشیانه، سرویس و نگهداری هواپیما و مسئولیت در مقابل اشخاص ثالث را بر عهده دارد.

 

در زمان بيمه كردن بدنه و مسئوليت هواپيما چهار اصل زير در نظر گرفته می شود

 • نوع هواپيما

 • خصوصيات، دانش فني و ساعت پرواز خلبان

 • موقعيت جغرافيايي كه هواپيما در آن مناطق تردد مي كند

 

بیمه هواپيما معمولاً براي موارد زير به كار مي‌رود:

 • پرواز در خطوط هواپيمايي مجاز و به منظور فعاليت تجاري

 • به عنوان هواپيماي شخصي، مصارف كاري و تفريحي

 • در مصارف علمي، تحقيقاتي و عكسبرداري

 • براي مصارف كشاورزي

 • استفاده در مصارف صنعتي

 • پوشش‌هاي بيمه بدنه هواپيما

 

پوشش‌هاي بيمه بدنه هواپيما:

اگر چه خسارات رايج آتش‌سوزي، دزدي، طوفان و خسارات زميني (تصادم در غير مواقع پرواز) داراي پوشش است اما بيمه بدنه هواپيما به صورت تمام خطر است و به سه شكل زير ارائه مي شود.

 • بيمه تمام خطر در زماني كه هواپيما در حركت نيست: كليه خسارات و فقدان فيزيكي هواپيما درزماني كه در فرودگاه (زمين) قرار دارد و از نيروي محركه خود براي حركت و جابجايي استفاده نمي‌كند، تحت اين نوع بيمه پوشش مي‌گيرد.

 • بيمه تمام خطر بجز مواقعي كه هواپيما در پرواز است: كليه خسارات و فقدان فيزيكي هواپيما در روي زمين حتي خسارات زمان جابجايي هواپيما (taxing) شامل اين نوع پوشش بيمه‌اي مي‌شود.

 • بيمه تمام خطر، بر روي زمين و در زمان پرواز: كليه خسارات و فقدان ناشي از حركت، توقف و يا جابجايي هواپيما بر روي زمين و در زمان پرواز مورد پوشش این بيمه قرارمی گیرد.

 

پوشش‌هاي بيمه مسئوليت هواپيما:

جرح بدني، به استثناي مسئوليت در قبال سرنشينان هواپيما

اين نوع بيمه، بيمه‌گذار را در قبال اقدامات و دعاوي قانوني اشخاص ثالث براي مواردي چون جرح بدني، بيماري، امراض و مرگ ناشي از حادثه (در قبال مالكيت، تعمير و نگهداري و كاربرد هواپيما) با توجه به شرايط مندرج در بيمه نامه پوشش مي‌دهد. در اين نوع پوشش بيمه‌اي غرامت هر شخص در قبال خدمت و يا صدمات بدني مشخص است و حداكثر تعهد بيمه‌گر براي خسارات ناشي از هر حادثه نيز معين است.

 

جرح بدني سرنشينان هواپيما:

در اين نوع بیمه نامه‌ بيمه‌گذار در قبال دعاوي و اقدامات قانوني، سرنشينان هواپيما را در مواردي چون جرح بدني، بيماري، امراض و مرگ ناشي از حادثه هواپيما با توجه به شرايط مندرج در بيمه نامه،مورد پوشش قرار مي‌دهد. لذا غرامت هر شخص در قبال فوت و يا صدمات بدني مشخص است و حداكثر تعهد بيمه گر نيز براي خسارات ناشي از هر حادثه معين شده است.

 

بيمه مسئوليت خسارات مالي:

اين نوع پوشش، بيمه گذار را در قبال دعاوي و غرامت‌هاي مالي ناشي از فعاليت‌هاي مربوط به مالكيت، تعمير و نگهداري و يا كاربرد هواپيما تأمين مي کند. حدود مسئوليت بيمه‌گر براي هر حادثه معين است

 
 
 
 
 
بیمه کشتی: 

 

در بیمه کشتی شرکت بیمه‌گر” بيمه ما “ با توجه به مشخصاتی مانند نوع شناور، سال ساخت، ارزش شناور، قلمرو، پرچم، مدیریت و مالکیت، رده‌بندی، توناژ، نوع محموله، سابقه خسارتی، مدت بیمه و وضعیت بازار بیمه نامه را صادر می‌کند و علاوه بر خسارت وارده به بدنه و ماشین‌آلات شناور، مسئولیت مدنی ناشی از تصادم را نیز تحت پوشش قرار می دهد که همراه با بیمه بدنه و ماشین‌آلات است.

کشتی به دو صورت بیمه می‌شود:

 • بیمه زمانی

 • بیمه سفر

 

انواع خطر و خسارت های وارد به شناورها:

این بیمه نامه تمامی خطرات مربوط به آتش سوزی و انفجار، طوفان ، به گل نشستن و یا برخورد با صخره ، تصادم شناور بیمه شده با شناورهای دیگر، برخورد هواپیما یا وسایل مشابه و یا اشیایی که از آنها سقوط کند، برخورد مورد بیمه با وسایل نقلیه زمینی، حوضچه تعمیر و یا تجهیزات و تاسیسات ساحلی، زمین لرزه، فوران آتشفشان، صاعقه، حوادث ناشی از بارگیری، تخلیه یا جا به جایی کالا، ترکیدن دیگ بخار، شکستن شفت، زیان همگانی و هزینه‌های نجات را شامل می شود

 

سایر بیمه نامه های مرتبط با بیمه کشتی

 • مسئولیت مدنی کارکنان کشتی

 • مسئولیت مدنی اشخاص ثالث

 • مسئولیت مدنی آسیب دیدگی غیر کشتی بیمه شده

 


محصولات دیگر ما