بیمه انرژی

جهت استخراج نفت، گاز، پالایش آنها و سایر کارخانجات جانبی که در فرایند تولید نفت و گاز احداث می‌شوند بیمه نامه ای تحت عنوان انرژی در صنعت بیمه مطرح است.

خطرات ایجاد شده و خسارات بوجود آمده در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی چه در هنگام ساخت و چه در زمان بهره‌برداری توسط بیمه نامه انرژی بیمه می‌شوند.

با توجه به ارزش تعهد بیمه‌گر در قبال خطرات ایجاد شده، پرداخت و خسارت بوجود آمده چه در بخش ساحلی و چه در بخش فراساحلی شرکت های بیمه داخلی معمولاً نیازمند پوشش بیمه اتکايی و یا بیمه مشترک(CO- Insurance) هستند.

 

انواع پروژه‌های انرژی: 

پروژه های انرژی به دو بخش تقسیم می شوند: ساحلی و فرا ساحلی

در بیمه پروژه‌های انرژی warranty surveyor اهمیت ویژه‌ای دارد و بیمه‌گران با توجه به آن نرخ و شرایط را اعلام می كنند و بیمه‌گذاران در حین انجام کار باید warranty را رعایت نمایند. معمولاً حفاری چاه، نصب جاکت، تاپ ساید (topside)، لوله‌گذاری و تأسیسات جانبی در دریا انجام می‌گیرد و پس از استخراج از طریق لوله نفت و گاز به ساحل انتقال می‌یابند و در پالایشگاه تصفیه انجام می‌گیرد.

این پروژه‌ها در زمان بهره‌برداری نیز به صورت سالیانه تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند. پوشش حوادث طبیعی ناشی از اجرای کار در زمان نصب، مسئولیت در مقابل اشخاص ثالث، اموال مجاور، شکست ماشین آلات، عدم‌النفع ناشی از شکست ماشین آلات و غیره می‌باشد.

 

برخي عناوين بيمه‌هاي حوزه انرژي عبارتند از:

 • بيمه حفاري چاه‌هاي نفت و گاز در ساحل و يا فراساحل

 • بيمه تمام خطر سكوهاي نفتي

 • بيمه تمام خطر اموال، ابزار و ماشين آلات موجود در ساحل و فراساحل

 • بيمه تمام خطر لوله گذاري‌ها در بخش خشكي و فراساحل

 • بيمه تمام خطر پالايشگاه‌ها

 • بيمه تمام خطر كارخانجات و تأسيسات پتروشيمي

 • بيمه تمام خطر تجهيزات حفاري

 • انواع بيمه‌نامه ها‌ي مسئوليت اعم از قانوني، قراردادي يا فني

 • بيمه آلودگي محيط زيست

 • مسئوليت حقوقي شخص ثالث در قبال قراردادها

 • بيمه محمولات و انبارداري

 • بيمه عدم النفع

 • بيمه تجهيزات زير دريا

 • بيمه بيرون كشيدن سكوي غرق شده

 


محصولات دیگر ما