بیمه اتومبیل

توسعه علم و تكنولوژي در خدمت آسايش، رفاه و صرفه جويي در زمان آحاد جامعه می باشد. با توجه به توسعه راه ها و استفاده مردم از وسایل نقليه در بيشتر مواقع خسارات سنگين جاني و مالي به دارندگان، سرنشينان و اشخاص ثالث وارد مي شود و مشكلات جدي براي استفاده كنندگان فراهم مي سازد. براي جبران خسارت مالي و جاني ناشي از حوادث، شركت ”بيمه ما“ با دريافت حق بيمه مناسب، خسارت هاي مالي و جاني وارده را پوشش مي دهد.

بیمه اتومبیل به چند بخش اصلی تقسیم می‌ شود:

  • بيمه بدنه

  • بيمه شخص ثالث

  • بيمه حوادث راننده

حادثه

خسارتی که ناشی از برخورد موضوع بیمه به یک جسم ثابت یا متحرک و یا برخورد اجسام دیگر به موضوع بیمه یا واژگونی و سقوط موضوع بیمه باشد و یا چنانچه در حین حرکت، اجزا یا محمولات موضوع بیمه به آن برخورد نماید و موجب بروز خسارت شود.

بيمه بدنه اتومبيل

در بيمه بدنه اتومبيل جبران خسارت وارده به وسيله نقليه مورد بيمه، تحت پوشش قرار مي گيرد.

 

خطرات تحت پوشش بيمه بدنه اتومبيل

در بيمه نامه بدنه خطرات اصلي شامل آتش سوزي، صاعقه، انفجار، حادثه و سرقت كلي مي باشد. همچنين خطرات اضافي سيل، زلزله، خسارت ناشي از مواد شيميايي و اسیدی، شكست شيشه به تنهايي، پوشش نوسانات قیمت به پوشش های اضافی و همچنين سرقت در جا تمام قطعات يا برخي از قطعات وسيله نقليه و هزينه اياب و ذهاب در مدت تعمير وسيله نقليه كه موجب بروز خسارت به وسيله نقليه می گردد، مي شود كه بيمه گذاران مي توانند با پرداخت حق بيمه اضافي اين پوشش ها را نيز خريداري نمايند.

 

بيمه شخص ثالث اتومبيل

بر اساس قانون بيمه اجباري شخص ثالث، كليه دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني موظفند مسئوليت خود در قبال اشخاص ثالث را به لحاظ مالي و بدني بيمه نمايند.

 

شخص ثالث

منظور از شخص ثالث، هر شخصي به استثناء راننده وسيله نقليه بيمه شده است كه سبب حوادث وسايل نقليه موضوع اين قانون دچار زيان هاي بدني و يا مالي شود.

 

خطرات و خسارات تحت پوشش

حوادث مذكور، در بيمه نامه شخص ثالث شامل هرگونه سانحه اي از قبيل تصادم، تصادف، سقوط، واژگوني، آتش سوزي و يا انفجار وسايل نقليه و نيز خساراتي است كه از محمولات وسايل مزبور به اشخاص ثالث وارد مي شود. خسارات بدني در اين بيمه نامه هر نوع ديه يا ارش (ديه جراحات ) ناشي از صدمه، شكستگي، نقص عضو، از كار افتادگي (جزئي يا كلي ، موقت يا دائم ) يا ديه فوت شخص ثالث است كه به سبب حوادث مشمول بيمه، مي باشد.

 

بيمه حوادث راننده اتومبيل

اين بيمه نامه به منظور جبران زيان هاي ناشي از حوادثي كه خارج از اراده بيمه گذار به راننده وسيله نقليه مورد بيمه وارد مي گردد، به همراه بيمه نامه شخص ثالث ارائه مي شود و غرامت فوت و نقص عضو راننده را تا سقف تعهدات مندرج در بيمه نامه جبران مي نمايد.


محصولات دیگر ما