بیمه آتش سوزی

هیچ کس نمی‌تواند بگوید که از بلایای طبیعی و یا با ایجاد امکانات پیشگیرانه از بعضی از حوادث شامل آتش، سیل، دزدی، انفجار و صاعقه چنانچه حادث شود، کاملاً در امان خواهد ماند. هر انسانی با زحمات فراوان اموال و دارايی كسب نموده و به خود اختصاص می‌دهد. جبران خسارت حوادث ذکر شده بسیار سخت و در بعضی مواقع غیر ممکن است. لذا شرکت ” بيمه ما “ با دریافت حق بیمه مناسب خسارت وارده بر اثر حادثه را جبران می‌نماید. بيمه نامه آتش‌سوزي پوششي است براي جبران خسارت‌هاي وارد به اموال و دارائي‌هاي منقول و غيرمنقول که متعلق به بيمه‌گذار و يا در تصرف قانوني وي باشد. از قبيل ساختمان و اثاثيه منزل مسكوني و واحدهاي اداري، تجاري، صنعتي، تأسيسات، ماشين‌آلات، محتويات انبارها که ناشي از خطراتی همچون آتش‌سوزي يا خطرات تبعي ديگري كه در بيمه‌نامه مورد توافق قرار مي‌گيرد، باشد.

 

تعاريف مرتبط به بيمه آتش سوزي

خطرات اصلي :

منظور از خطرات اصلي آتش‌سوزي (حریق) ، صاعقه و انفجار مي‌باشد.

خطرات اضافي (تبعي):

خطرات اضافي (تبعي) در بيمه آتش‌سوزي شامل :

خسارت ناشي از وقوع زلزله و آتشفشان، سيل و طغيان آب درياها و رودخانه‌ها، طوفان، رانش زمين، سقوط بهمن، تركيدگي لوله آب، ضايعات ناشي از آب باران، ذوب برف، سقوط هواپيما و هلي‌كوپتر، شكست شيشه، سرقت اموال و اثاثيه منزل، مسئوليت مدني در قبال همسايگان، هزينه پاكسازي و بسياري خطرهاي ديگر که به درخواست بيمه گذار تحت پوشش بيمه قرار مي‌گيرد، می شوند.

 

انوع بيمه نامه آتش‌سوزي

بيمه‌نامه آتش‌سوزي واحدهاي مسكوني

 مسکونی عادی: در اين بيمه‌نامه بنابه درخواست بيمه‌گذار ، ارزش اعیانی بناي ساختمان، تأسيسات، اموال و اثاثيه منزل مسكوني با سرمايه دلخواه و به قيمت روز در برابر خطرهاي آتش‌سوزي، انفجار، صاعقه و خطرهاي اضافي تحت پوشش قرار مي‌گيرد.

 مجتمع مسکونی: این بيمه نامه ، صرفاً براي مجتمع‌هاي مسكوني بيشتر از 15 واحد صادر مي‌گردد كه درآن بنا به درخواست بيمه‌گذار، سرمايه اعياني كليه واحدها (در متراژ مختلف) و مشاعات آنها از قبيل سرايداري، پاركينگ، ساختمان تأسيسات، انبارها و تأسيسات مشترك ( موتورخانه ، چيلر، آسانسورها ) بهمراه اثاثیه نيز تحت پوشش بيمه آتش سوزي و خطرهاي اضافي قرار مي‌گيرند.

بيمه‌نامه آتش سوزي واحدهاي صنعتي

در اين بيمه‌نامه مي‌توان ارزش اعياني ساختمان، تأسيسات، ماشين آلات ، اثاثيه ثابت، دكوراسيون و محتويات مستقر در واحدهاي صنعتي را در مقابل خطرات اصلي و تبعي به ارزش روز بيمه نمود.

بيمه‌نامه آتش سوزي واحدهاي غيرصنعتي

اين نوع بيمه نامه، ارزش اعياني ساختمان، تأسيسات، اثاثيه ثابت، دكوراسيون و محتويات مستقر در واحدهاي غيرصنعتي را در مقابل خطرات اصلي و تبعي تحت پوشش قرار مي‌دهد. 

بيمه‌نامه آتش سوزي انبار

بيمهبيمه‌نامه‌هاي آتش سوزي انبار (عمومي و اختصاصي) به صورت قطعی یا اظهارنامه ای قابل ارائه می باشد.

 

طرح های آتش سوزی قابل ارائه در قالب دفترچه:

طرح حامی "ما" :

در این نوع بیمه‌نامه، بیمه‌گر در 4 پیشنهاد تامین خسارت و جبران زیان‌های مالی که در اثر وقوع خطرات آتش‌سوزی، انفجار و صاعقه و زلزله، سرقت با شکست حرز و سیل به اموال و دارایی‌های منزل مسکونی بیمه‌گزار وارد می‌شود را بر عهده دارد. غرامت فوت و نقص عضو کلی و دائم ناشی از خطرات مورد بیمه، هزینه پزشکی بیمه گذار و اعضای خانواده تحت تکفل وی در طول مدت قرارداد و همچنین مسئولیت مالی بیمه‌گزار در برابر اشخاص ثالث ناشی از وقوع خطرهای آتش‌سوزی و انفجار در محل مورد بیمه که طبق قانون باعث مسئولیت بیمه‌گزار می‌شود را برعهده دارد. همچنین هزینه اجاره اسکان موقت بیمه‌گزار برای مدت 2 ماه در صورت وقوع خطرات اصلی قابل پرداخت است.

طرح جامع منازل مسکونی:

در این نوع بیمه‌نامه، بیمه‌گر در 6 پیشنهاد تامین خسارت و جبران زیان‌های مالی ناشی از خطرات آتش‌سوزی، انفجار و صاعقه، زلزله، هزینه پاکسازی محل و سیل وارد شده به اموال و دارایی‌های منزل مسکونی بیمه‌گزار را بر عهده دارد. مسئولیت مالی بیمه‌گزار در برابر اشخاص ثالث ناشی از وقوع خطرهای آتش‌سوزی و انفجار در محل مورد بیمه که طبق قانون باعث مسئولیت بیمه‌گزار می‌شود را برعهده دارد. همچنین هزینه اجاره اسکان موقت بیمه‌گزار برای مدت 5 ماه در صورت وقوع خطرات اصلی قابل پرداخت است.

طرح اصناف:

این بیمه‌نامه مخصوص واحدهای تجاری و اصناف غیرصنعتی است. در این بیمه‌نامه، بیمه‌گر زیان‌های مالی در اثر وقوع خطرات آتش‌سوزی، انفجار و صاعقه، زلزله، شکست شیشه، هزینه پاکسازی و سیل وارد شده به اموال و دارایی‌های بیمه گذار واقع در محل مورد بیمه را جبران می‌کند. همچنین مسئولیت مدنی بیمه‌گزار در قبال خسارت مالی وارده به اشخاص ثالث ناشی از وقوع خطرهای آتش‌سوزی و انفجار را که طبق قانون باعث مسئولیت بیمه‌گذار می‌شود نیز تحت پوشش قرار می‌دهد.

 

سوالات پر تکرار

الف) مدارك مورد نظر در صورتیکه خسارت در حدود اختیار شعب می باشد عبارتند از : 1- تصوير پيشنهاد اوليه صدور 2- تائيديه نرخ حق بيمه در صورت اخذ 3- تصوير بازديد اوليه صدور 4- تصوير بيمه نامه و الحاقيه هاي منضم 5- تصوير رسيد وصول حق بيمه 6- اعلام خسارت کتبی بيمه گذار 7- صورت ريز موارد خسارت ديده از طرف بيمه گذار 8- صورتجلسه درصدی بازديد نهائي همراه با موارد ريز خسارت ديده 9- تصوير خلاصه عملكرد يكساله بيمه گذار 10- اسناد و مدارك مورد نياز جهت برآورد خسارت 11-اسناد و مدارك مورد نياز فعاليت بيمه گذار 12-استعلام از شركتهاي بيمه و ساير مراجع 13- گزارش نهائي كارشناس در برآورد خسارت 14- برگ محاسبه خسارت 15- صورتجلسه شوراي فني خسارت در صورت نياز 16- حواله خسارت 17- برگ تسويه خسارت 18-نامه تعيين سهم بيمه گر دوم در صورت وجود ب)مدارك مورد نظر در صورتیکه خسارت بالاتر از حدود اختیارات شعب باشد عبارتند از : 1- تصوير پيشنهاد اوليه صدور 2- تائيديه نرخ حق بيمه در صورت اخذ 3- تصوير بازديد اوليه صدور 4- تصوير بيمه نامه و الحاقيه هاي منضم 5- تصوير رسيد وصول حق بيمه 6-اعلام خسارت کتبی بيمه گذار 7- بازديد اوليه خسارت و گزارش مقدماتي8- اعلام خسارت به ستاد در صورتیکه مبلغ خسارت بیش از حدود اختیار شعبه می باشد 9- صورت ريز موارد خسارت ديده از طرف بيمه گذار 10- صورتجلسه بازديد نهائي همراه با موارد ريز خسارت ديده 11- تصوير خلاصه عملكرد يكساله بيمه گذار 12- اسناد و مدارك مورد نياز جهت برآورد خسارت 13- اسناد و مدارك مورد نياز فعاليت بيمه گذار 14- استعلام از شركتهاي بيمه و ساير مراجع 15- گزارش نهائي كارشناس در برآورد خسارت 16- برگ محاسبه خسارت 17- صورتجلسه شوراي فني خسارت در صورت نياز 18- مصوبه هیئت محترم مدیره با توجه به رقم خسارت 19- حواله خسارت 20- برگ تسويه خسارت 21- نامه تعيين سهم بيمه گر دوم در صورت وجود 22- فرم مدارك مورد نياز پرونده
بله توسط نماینده می بایست بازدید گردد.
خیر.
تغییر آدرس، تغییر خطرات مورد بیمه، تغییر سرمایه
بله.
خیر.
بله، خسارات مستقیم ناشی از صاعقه تحت پوشش می باشد لیکن تغییر ولتاژ ناشی از صاعقه تحت پوشش نمی باشد.
خیر، در صورتی که پوشش مسئولیت مالی در قبال همسایگان ناشی از آتش سوزی و انفجار را خریداری نماید می توان خسارت را جبران نمود.
خطرات تحت پوشش آتش سوزي صرفا" مشمول خطراتي خواهد بود كه در بيمه نامه ذكر گرديده است.
كليه اموال منقول و غير منقول كه داراي ارزش باشند.
آری.
در صورتيكه هر دو محل بيمه داشته باشد، آري.
خیر.
خير. تحت پوشش نمي باشد.
با اعلام بيمه گذار و در صورت نياز به بازديد ، محل جديد بازديد وسپس نسبت به صدور الحاقيه تغيير نشاني اقدام مي گردد.
آري ، با توجه به بالا بودن ارزش منازل و مراكزي كه تحت پوشش اين گونه بيمه نامه ها قرار مي گيرد و با عنايت به اينكه اين بيمه نامه ها معمولا سرمايه ناچيزي را تحت پوشش قرار مي دهد و نياز به صدور بيمه نامه‌هاي تكميلي دارد قابل ذكر است كه خريد بيمه نامه مكمل از هر شركت بيمه اي ميسر مي باشد.
آري ، بعضي مناطق به دلايلي ازجمله نوساز بودن ، روستا و ... فاقد كد پستي ۱۰ رقمي هستند که می بایست از شماره كد كنتور آب ، برق و يا گاز استفاده گردد.
طبق اصل نفع بيمه اي و بر اساس مالكيت ، راهن نفع بيمه اي داشته و ميتواند بيمه نامه خريداري نمايد و بانكها جهت تضمين وجهه پرداختي به افراد و مراكز در ابتداي امر درخواست خريد بيمه نامه مي دهند.
موضوع فعاليت.
با توجه به كالايي كه درآن نگهداري مي نمايد مي بايستي بيمه نامه اي با فعاليت شغلي انبار مورد نظر خريداري نمايد.
هر شخصي يا موسسه اي كه بموجب قرارداد يا قانون، اموالي به او سپرده مي شود بعنوان امانت دار محسوب مي گردد و مي تواند نسبت به بيمه نمودن آن اقدام نمايد.
آري.
در صورت اخذ موافقت کتبی بیمه گذار قبلی میسر می باشد.
در صورتيکه مالي به کمتر از ارزش واقعي بيمه شده باشد ، بيمه گر فقط به تناسب مبلغي که بيمه کرده است با قيمت واقعي مال مسئول خسارت خواهد بود.
در انبارهای های عمومی مالکیت کالاهای واقع در محل مورد بیمه متفاوت بوده و کالاهای افراد مختلف در محل مورد بیمه نگهداری می شود.
كليه اماكني كه داراي پروسه توليد كالا در مراحل مختلف مي باشند.
كليه اماكني كه فاقد فعاليت توليد كالا مي باشند و صرفا جنبه خدماتي و رفاهي دارند .
بيمه نامه آتش سوزي بصورت اوليه صرفا خطرات آتش سوزي ،صاعقه و انفجار را تحت پوشش قرار مي دهد و به تبع آن خطرات ديگر از جمله سيل ، زلزله ، سقوط هواپيما وهلي كوپتر ، ريزش سقف ناشي از سنگيني برف ، ضايعات آب برف و باران ، تركيدگي لوله هاي آب ، طوفان وگردباد ،انفجار ظروف تحت فشار و ...را نيز بيمه نمود.
در ابتداي امر مي بايستي پرسشنامه اي توسط بيمه گذار تكميل و امضا ء گردد. درصورت نياز به بازديد با ايشان جهت بازديد از محل هماهنگي لازم صورت مي گيرد و سپس نسبت به صدور بيمه نامه و دريافت حق بيمه اقدام مي گردد۰ آتش سوزي ، صاعقه و انفجار بعنوان خطرات اصلي ديده مي شود و به تبع خطرات ديگر فروخته مي شود
انواع بيمه نامه هاي آتش سوزي ۴دسته مي باشند كه عبارتند از: ۱ -آتش سوزي صنعتي ۲-آتش سوزي غير صنعتي ۳-آتش سوزي مسكوني ۴-آتش سوزي انبارها

محصولات دیگر ما