چهارشنبه ٢٢ آبان ١٣٩٨
عضو هیات مدیره

عضو هیات مدیره:

علیرضا هادی

 


سوابق شغلی :

  • مدیر عامل بیمه سرمد

  • معاون طرح و برنامه بیمه نوین 

  • عضو هیئت مدیره بیمه دانا

  • معاون طرح و برنامه بیمه البرز

  • مدیر بیمه های اشخاص بیمه البرز

 

 

تقویم