دوشنبه ٢٧ خرداد ١٣٩٨
 • تحقق 124 درصدی برنامه های بیمه "ما" در سال 98
  تحقق 124 درصدی برنامه های بیمه "ما" در سال 98

 • روند رو به رشد بیمه "ما" در هشتمین سال فعالیت
  روند رو به رشد بیمه "ما" در هشتمین سال فعالیت

 • استقرار تیم های سیار ارزیابی و پرداخت خسارت بیمه "ما"
  استقرار تیم های سیار ارزیابی و پرداخت خسارت بیمه "ما"

 • تصویب سود 280 ریال به ازای هر سهم در مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه "ما"
  تصویب سود 280 ریال به ازای هر سهم در مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه "ما"

 • تحقق سود 440 ریالی بیمه "ما"
  تحقق سود 440 ریالی بیمه "ما"

 • ادامه فعالیت های آموزشی بیمه "ما"
  ادامه فعالیت های آموزشی بیمه "ما"

 • دوازدهمین نمایشگاه بانک، بورس و بیمه آغاز به کار کرد
  دوازدهمین نمایشگاه بانک، بورس و بیمه آغاز به کار کرد

 • همکاری استراتژیک بیمه "ما" با دانشگاه شهید بهشتی در راستای رونق تولید در صنعت بیمه
  همکاری استراتژیک بیمه "ما" با دانشگاه شهید بهشتی در راستای رونق تولید در صنعت بیمه

 • کسب رتبه یک توانگری شرکت بیمه "ما" از بیمه مرکزی ج.ا.ا
  کسب رتبه یک توانگری شرکت بیمه "ما" از بیمه مرکزی ج.ا.ا

 • سال رونق تولید مبارک باد
  سال رونق تولید مبارک باد