چهارشنبه ٢٢ آبان ١٣٩٨
رییس هیات مدیره

رییس هیات مدیره:

دکتر حمید تاجیک 

 


حمید تاجیک - رییس هیات مدیره

سوابق شغلی :

  • عضو هیات مدیره بانک ملت

  • عضو هیات مدیره گروه مالی ملت

  • مشاور منابع انسانی بانک ملت از سال 90 الی 95

  • عضو هیأت مدیره و معاون اداری و مالی شرکت سهامی بیمه ایران

  • عضو هیأت مدیره و معاون فنی شرکت بیمه آسیا

  • عضو هیات مدیره بیمه ما از سال 90 الی 91

  • نایب رئیس هیأت مدیره شرکت بیمه امید

  • استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

  • کارشناس رسمی دادگستری

تقویم