چهارشنبه ٢٢ آبان ١٣٩٨
عضو هیات مدیره

عضو هیات مدیره و مدیرعامل:

حجت بهاری فر

 

 

 

حجت بهاری فر- عضو هیات مدیره

 

سوابق شغلی :

  • عضو موظف هیات مدیره و ناظر حوزه فنی بیمه "ما"

  • مدیر امورپشتیبانی شرکت  بیمه ایران

  • مدیر امور اداری شرکت  بیمه ایران

  • مدیر شعبه ممتاز پاسداران شرکت  بیمه ایران

  • رئیس اداره کل فنی - استان آذربایجان شرقی شرکت  بیمه ایران

  • معاون اداری و مالی - استان آذربایجان شرقی شرکت  بیمه ایران 

  • رئیس اداره اشخاص - استان آذربایجان شرقی شرکت  بیمه ایران

  • عضو اصلی و تمام وقت هسته گزینش استانداری استان آذربایجان شرقی 

تقویم