چهارشنبه ٢٢ آبان ١٣٩٨
عمر مانده بدهکار

عمر مانده بدهکار

يكي از انواع بيمه­ هاي عمر ساده زماني، بيمه عمر ساده زماني با سرمايه نزولي که با نام تجاری بيمه مانده بدهكار شناخته می­شود مي­باشد. با توجه به نگراني­ها و دغدغه ­هاي بانک­ها و موسسات مالي و اعتباري در خصوص وصول مطالبات خود از وراث وام گيرندگان متوفي و در راستاي حمايت خانوارها و وراث وام ­گيرنده­گان در صورت فوت احتمالي وام­ گيرنده در خلال مدت بازپرداخت وام، بيمه نامه عمر مانده بدهكار طراحي و عرضه گرديده است. هدف اين بيمه نامه رفع نگراني موسسات وام دهنده و پرداخت اصل مانده اقساط وام به موسسات مزبور، (در صورت فوت احتمالي وام گيرنده) سلب مسئوليت از وراث وام گيرنده و فك سند يا وثيقه در رهن موسسه وام دهنده مي باشد. در اين بيمه­ نامه استفاده­ كننده (ذينفع) از سرمايه فوت بيمه ­نامه (مانده بدهي اصل وام)، موسسه اعتباري یا بانک بوده كه به بيمه شده وام يا تسهيلاتي را ارائه نموده است.