شنبه ٣٠ شهريور ١٣٩٨
 • افزایش سرمایه بیمه "ما" از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها
  افزایش سرمایه بیمه "ما" از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها

 • بیمه "ما"؛ پایدار در مدار رشد و توسعه
  بیمه "ما"؛ پایدار در مدار رشد و توسعه

 • آگهی مناقصه عمومی
  آگهی مناقصه عمومی

 • عرض تسليت فرا رسيدن ماه محرم‏
  عرض تسليت فرا رسيدن ماه محرم‏

 • نشست مشترک مدیرعامل بیمه "ما" با معاون وزیر و رئیس هیأت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
  نشست مشترک مدیرعامل بیمه "ما" با معاون وزیر و رئیس هیأت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

 • جذب بیش از 1600 نماینده در راستای اهداف اشتغالزایی
  جذب بیش از 1600 نماینده در راستای اهداف اشتغالزایی

 • پرداخت زودتر از موعد سود سهام بیمه‌"ما"
  پرداخت زودتر از موعد سود سهام بیمه‌"ما"

 • تحقق 124 درصدی برنامه های بیمه "ما" در سال 98
  تحقق 124 درصدی برنامه های بیمه "ما" در سال 98

 • روند رو به رشد بیمه "ما" در هشتمین سال فعالیت
  روند رو به رشد بیمه "ما" در هشتمین سال فعالیت

 • تصویب سود 280 ریال به ازای هر سهم در مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه "ما"
  تصویب سود 280 ریال به ازای هر سهم در مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه "ما"