جمعه ١٥ آذر ١٣٩٨
 • ولادت امام حسن عسگری (ع) مبارک باد.
  ولادت امام حسن عسگری (ع) مبارک باد.

 • روز ملی صنعت بیمه مبارک باد
  روز ملی صنعت بیمه مبارک باد

 • بیمه "ما" در مدار رشد
  بیمه "ما" در مدار رشد

 • آگهی مناقصه خرید کلربوک
  آگهی مناقصه خرید کلربوک

 • همکاری سازمان انتقال خون و شرکت بیمه "ما" در راستای گسترش فرهنگ اهدا خون
  همکاری سازمان انتقال خون و شرکت بیمه "ما" در راستای گسترش فرهنگ اهدا خون

 • کارنامه مهر ماه ۹۸ بیمه "ما" و رشد پرتفوی نسبت به مدت مشابه
  کارنامه مهر ماه ۹۸ بیمه "ما" و رشد پرتفوی نسبت به مدت مشابه

 • رشد 97 درصدی سود خالص هر سهم شرکت بیمه "ما"
  رشد 97 درصدی سود خالص هر سهم شرکت بیمه "ما"

 • مهر تایید بیمه مرکزی بر توانگری بیمه "ما" برای هشتمین سال متوالی
  مهر تایید بیمه مرکزی بر توانگری بیمه "ما" برای هشتمین سال متوالی

 • افزایش سرمایه بیمه "ما" از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها
  افزایش سرمایه بیمه "ما" از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها

 • بیمه "ما"؛ پایدار در مدار رشد و توسعه
  بیمه "ما"؛ پایدار در مدار رشد و توسعه