يکشنبه ٣٠ شهريور ١٣٩٣
 • نرم افزار موبایل استعلام بیمه عمر و سرمایه گذاری
  نرم افزار موبایل استعلام بیمه عمر و سرمایه گذاری

 • همایش سالانه بیمه و توسعه
  همایش سالانه بیمه و توسعه

 • پذیرش نمایندگی بیمه "ما"
  پذیرش نمایندگی بیمه "ما"

 • همکاری مشترک بانک ملت و بیمه ما
  همکاری مشترک بانک ملت و بیمه ما

 • امکان صدور آنلاین الحاقیه بیمه شخص ثالث
  امکان صدور آنلاین الحاقیه بیمه شخص ثالث