جمعه ١٧ مهر ١٣٩٤
 • پرداخت خسارت از طریق سامانه بانکداری اینترنتی بانک ملت
  پرداخت خسارت از طریق سامانه بانکداری اینترنتی بانک ملت

 • بیست و دومین همایش بیمه و توسعه
  بیست و دومین همایش بیمه و توسعه

 • همکاری مشترک بانک و بیمه
  همکاری مشترک بانک و بیمه

 • نرخ 27 درصدی بیمه عمر و سرمایه گذاری
  نرخ 27 درصدی بیمه عمر و سرمایه گذاری

 • نرم افزار موبایل استعلام بیمه عمر و سرمایه گذاری
  نرم افزار موبایل استعلام بیمه عمر و سرمایه گذاری