پنج شنبه ٠٨ مهر ١٣٩٥
 • جشنواره عید تا عید
  جشنواره عید تا عید

 • پرداخت سود عملکرد سال 1394 سهامداران شرکت بیمه "ما"
  پرداخت سود عملکرد سال 1394 سهامداران شرکت بیمه "ما"

 • با حضورمعاون محترم رئیس جمهور و مدیر عامل بیمه "ما"؛ تفاهم نامه بیمه پلنگ ایرانی امضا شد
  با حضورمعاون محترم رئیس جمهور و مدیر عامل بیمه "ما"؛ تفاهم نامه بیمه پلنگ ایرانی امضا شد

 • اولین همایش صنعت بیمه و خودروسازی با حضور شرکت های بیمه ای پارسیان - "ما" - رازی و ایران برگزار شد
  اولین همایش صنعت بیمه و خودروسازی با حضور شرکت های بیمه ای پارسیان - "ما" - رازی و ایران برگزار شد

 • پلنگ ایرانی تحت حمایت بیمه "ما"
  پلنگ ایرانی تحت حمایت بیمه "ما"