سه شنبه ٠٣ ارديبهشت ١٣٩٨
 • حضور بیمه "ما" در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه
  حضور بیمه "ما" در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه

 • سال رونق تولید مبارک باد
  سال رونق تولید مبارک باد

 • ثبت اساسنامه شرکت سهامی بیمه "ما"
  ثبت اساسنامه شرکت سهامی بیمه "ما"

 • فراخوان بیمه "ما" برای افزایش سرمایه بیمه بدنه خودرو بیمه گذاران
  فراخوان بیمه "ما" برای افزایش سرمایه بیمه بدنه خودرو بیمه گذاران

 • رشد 164 درصدی در تولید حق بیمه بیمه های انرژی
  رشد 164 درصدی در تولید حق بیمه بیمه های انرژی

 • بیمه "ما" حائز رتبه نخست در "حمایت از کارمندان " منا 2019شد
  بیمه "ما" حائز رتبه نخست در "حمایت از کارمندان " منا 2019شد

 • راه اندازی سیستم هوشمند ارزیابی با هدف تکریم ارباب رجوع
  راه اندازی سیستم هوشمند ارزیابی با هدف تکریم ارباب رجوع

 • جذب بیش از 1100 نماینده بیمه های عمر و سرمایه گذاری در راستای اهداف اشتغالزایی
  جذب بیش از 1100 نماینده بیمه های عمر و سرمایه گذاری در راستای اهداف اشتغالزایی

 • رکورد جدید سودآوری بیمه "ما" با رشد 107 درصدی
  رکورد جدید سودآوری بیمه "ما" با رشد 107 درصدی

 • رشد 82 درصدی بیمه های آتش سوزی با سیاست های صحیح بازاریابی
  رشد 82 درصدی بیمه های آتش سوزی با سیاست های صحیح بازاریابی