جمعه ٢٢ آذر ١٣٩٨
 • آگهی تجدید مناقصه خرید کلربوک( جلد بیمه نامه)
  آگهی تجدید مناقصه خرید کلربوک( جلد بیمه نامه)

 • بیمه "ما" در مدار رشد
  بیمه "ما" در مدار رشد

 • همکاری سازمان انتقال خون و شرکت بیمه "ما" در راستای گسترش فرهنگ اهدا خون
  همکاری سازمان انتقال خون و شرکت بیمه "ما" در راستای گسترش فرهنگ اهدا خون

 • کارنامه مهر ماه ۹۸ بیمه "ما" و رشد پرتفوی نسبت به مدت مشابه
  کارنامه مهر ماه ۹۸ بیمه "ما" و رشد پرتفوی نسبت به مدت مشابه

 • رشد 97 درصدی سود خالص هر سهم شرکت بیمه "ما"
  رشد 97 درصدی سود خالص هر سهم شرکت بیمه "ما"

 • مهر تایید بیمه مرکزی بر توانگری بیمه "ما" برای هشتمین سال متوالی
  مهر تایید بیمه مرکزی بر توانگری بیمه "ما" برای هشتمین سال متوالی

 • افزایش سرمایه بیمه "ما" از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها
  افزایش سرمایه بیمه "ما" از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها

 • بیمه "ما"؛ پایدار در مدار رشد و توسعه
  بیمه "ما"؛ پایدار در مدار رشد و توسعه

 • نشست مشترک مدیرعامل بیمه "ما" با معاون وزیر و رئیس هیأت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
  نشست مشترک مدیرعامل بیمه "ما" با معاون وزیر و رئیس هیأت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

 • جذب بیش از 1600 نماینده در راستای اهداف اشتغالزایی
  جذب بیش از 1600 نماینده در راستای اهداف اشتغالزایی