جمعه ١٥ اسفند ١٣٩٣
 • طرح مهر
  تخفیفات طرح مهر

 • همکاری مشترک بانک و بیمه
  همکاری مشترک بانک و بیمه

 • نرخ 27 درصدی بیمه عمر و سرمایه گذاری
  نرخ 27 درصدی بیمه عمر و سرمایه گذاری

 • نرم افزار موبایل استعلام بیمه عمر و سرمایه گذاری
  نرم افزار موبایل استعلام بیمه عمر و سرمایه گذاری

 • امکان صدور آنلاین الحاقیه بیمه شخص ثالث
  امکان صدور آنلاین الحاقیه بیمه شخص ثالث