دوشنبه ١٩ آذر ١٣٩٧
 • کسب عنوان برترین روابط عمومی صنعت بیمه برای سومین سال متوالی
  کسب عنوان برترین روابط عمومی صنعت بیمه برای سومین سال متوالی

 • بیمه نامه آتش سوزی مسکونی ویژه مشتریان بانک ملت به مناسبت روز بیمه
  بیمه نامه آتش سوزی مسکونی ویژه مشتریان بانک ملت به مناسبت روز بیمه

 • حضور مستمر بيمه «ما» در عالي ترين سطح توانگري مالي
  حضور مستمر بيمه «ما» در عالي ترين سطح توانگري مالي

 • فراخوان بیمه "ما" برای افزایش سرمایه بیمه بدنه خودرو بیمه گذاران
  فراخوان بیمه "ما" برای افزایش سرمایه بیمه بدنه خودرو بیمه گذاران

 • رشد 75 درصدی بیمه های آتش سوزی بیمه "ما"
  رشد 75 درصدی بیمه های آتش سوزی بیمه "ما"